POLEN TEKSTİL YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

POLEN TEKSTİL öncelikle müşterilerine en üstün kalite standartlarında ve olabilecek en hızlı şekilde ürün ve hizmet sunmayı ilke edinmiştir.

POLEN TEKSTİL işçilere saygılıdır. İş ve sosyal güvenlik mevzuatından doğan haklarının güvence altına alınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.Çalışanlarını uygun şekilde eğitir.

POLEN TEKSTİL mevzuattan kaynaklanan bütün yasal yükümlülüklerini yerine getirir.

POLEN TEKSTİL’de çalıştığı süre içerisinde, hiç kimseye, işe alınma, ücret ve diğer haklar, disiplin, işten çıkarılma veya emeklilik konuları dahil olmak üzere, cinsiyet, ırk, din, yaş, bedensel engel, cinsel tercih, uyruk, siyasi tercih veya sosyal grup ve etnik kökenlerine dayanılarak ayrımcılık yapılmaz.

POLEN TEKSTİL’de hiçbir çalısan fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü taciz ve kötü davranışa tabi tutulmaz.

POLEN TEKSTİL’de hiç kimse zorla çalıştırılmaz.

POLEN TEKSTİL’de 15 yaşının veya zorunlu eğitimi tamamlama yaşının altında hiç kimse çalıştırılmaz, işe alınmaz.

POLEN TEKSTİL’de , işten kaynaklanan, kaza ve yaralanmaların önlenmesi için güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamı sağlanır.”0” (sıfır) kaza hedefi doğrultusunda gerekli önlemler alınır.

POLEN TEKSTİL’de çalışma saatlerinin yasal sınırlar dahilinde olması için gereken tedbirler alınır.Fazla mesainin azaltılması temel amaçtır.

POLEN TEKSTİL’de hiç kimse yasalarla belirlenen asgari ücretten daha az ücret almaz.

POLEN TEKSTİL tedarik zincirinde iş standartlarını iyileştirmek için gerekli tedbirleri alır.